Procură Auto Turcia

Pentru persoanele care vor să călătorească în Turcia cu mașina care nu este proprietate personală, autoritățile solicită o împuternicire/ procură/ declarație autentificată (sau cu dată certă), contract de comodat, apostilate, traduse, legalizate și supralegalizate (vezi pagina de internet al Ministerului Afacerilor ExterneSAU doar împuternicire/ procură/ declarație/ contract de comodat traduse și legalizate la Consulatul Turciei de la București de către traducător recunoscut de către Consulatul Turciei de la București.

Tot ce trebuie faceți

Tot ce trebuie să faceți este să obtineți și să ne aduceți o Procură, Declarație, Acord sau o Împuternicire (de la societatea dumneavoastră și/ sau de la societatea de leasing) sau un Contract de Comodat de la terță persoană fizică care vă împrumută autovehiculul său.

Formalități simplificate, agreate de autoritățile vamale din Turcia – Legalizare Consulară.

Concediu de odihnă 15.08.2023 - 03.09.2023
Businesswoman reading books in office

Procură Auto Turcia - persoană juridică

Este nevoie să ne aduceți ÎMPUTERNICIREA semnată de către administratorul societăţii şi ştampilată cu ştampila societăţii, prin care se permite folosirea autovehiculului pentru călătorie în ţara şi străinătate, cu menţiunea expresă pentru TURCIA (aici gasiţi un model orientativ) :

– Traducere autorizată în limba Turcă a întregului document (împuternicire/ delegație/ acord) și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.

Cost: 185,00 Lei (Traducere, Servicii și TVA incluse) Taxa consulară 18 EURO (90 lei) 

TOTAL – 275 LEI

Procură Auto Turcia - persoană juridică - proprietate leasing

Traducere autorizată în limba Turcă a întregului document (procură/ delegație/ împuternicire) și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.

1. Pentru ÎMPUTERNICIREA emisă de societatea de leasing, împuternicire emisă pe numele utilizatorului, dar conține și datele de identificare ale conducătorului auto.

Cost total: 185,00 Lei (Traducere, Servicii și TVA incluse)  Taxa consulară 18 EURO (90 lei) 

 TOTAL – 275 LEI

smiling businessman standing with book in office
Cropped hand of man writing on book at desk in office

Societatea de Leasing

2.Pentru ÎMPUTERNICIREA emisă de Societatea de Leasing către utilizatorul persoană juridică + IMPUTERNICIREA (model) de la utilizatorul Persoană Juridică pentru conducătorul auto (In urma aplicării prevederilor GDPR, unele societăți de leasing emit împuterniciri numai pentru persoanele juridice, urmând ca acestea să împuternicească la rândul lor conducătorul auto.) 

  • Împuternicire emisă de societatea de leasing prin care mandatează societatea să împuternicească la rândul său orice persoană fizică dorește.
  • Împuternicire emisă de societate, în calitate de utilizator și în baza împuternicirii primite de la societatea leasing, prin care mandatează conducătorul auto să călătorească în Turcia cu autoturismul proprietate societate de leasing. Aici găsiți un model orientativ (model).

Cost total: 225,00 Lei (Traducere, Servicii, Taxa consulară și TVA incluse)  Taxa consulară 36 EURO (180 lei) 

TOTAL – 405 LEI

Procură Auto Turcia/ Contract de Comodat - persoană fizică

Este nevoie să ne transmiteți contractul de comodat, iar noi ne ocupăm de traducerea autorizată în limba Turcă a întregului document și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.
Cost total: 270,00 Lei (Traducere, Servicii și TVA incluse)  Taxa consulară 18 EURO (90 lei) 

TOTAL – 360 LEI

 

Este nevoie să vă prezentați la biroul nostru cu actele de identitate al comodantului și al comodatarului cât și cu certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Noi ne ocupăm de redactarea documentului, îndeplinirea formalităților notariale și traducerea autorizată în limba Turcă a întregului document și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.

Cost total: 415,00 Lei (Redactare document, Formalități notariale, Traducere, Servicii și TVA incluse)  Taxa consulară 18 EURO (90 lei) 

TOTAL – 505 LEI

 

Biroul nostru de traduceri se ocupă de toate procedurile necesare.
Mai multe detalii despre Procuri Auto Turcia la tel: 0771 160 357, email: info@gmtserv.ro sau pe www.procura-turcia.ro  

Senior business colleagues discussing book at office