Procură Auto Turcia

În cazul în care plecați în concediu cu mașina care nu este proprietatea dumneavoastră, echipa noastră vă poate ajuta în acest sens, ocupându-se de toate formalitățile legale pentru un concediu cu mașina fără surprize.

Condiții de călătorie în Turcia

Tot ce trebuie faceți

Tot ce trebuie să faceți este să obtineți și să ne aduceți o Procură, Declarație, Acord sau o Împuternicire (de la societatea dumneavoastră și/ sau de la societatea de leasing) sau un Contract de Comodat de la terță persoană fizică care vă împrumută autovehiculul său.

Formalități simplificate, agreate de autoritățile vamale din Turcia – Legalizare Consulară

cropped image of designer in burgundy sweater writing something to notebook in office
Businesswoman reading books in office

Procură Auto Turcia - persoană juridică

Este nevoie să ne aduceți ÎMPUTERNICIREA semnată de către administratorul societăţii şi ştampilată cu ştampila societăţii, prin care se permite folosirea autovehiculului pentru călătorie în ţara şi străinătate, cu menţiunea expresă pentru TURCIA (aici gasiţi un model orientativ) :

– Traducere autorizată în limba Turcă a întregului document (împuternicire/ delegație/ acord) și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.

Cost total: 260,00 Lei (Traducere, Servicii, Taxa consulară și TVA incluse)

Procură Auto Turcia - persoană juridică - proprietate leasing

Traducere autorizată în limba Turcă a întregului document (procură/ delegație/ împuternicire) și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.

1. Pentru ÎMPUTERNICIREA emisă de societatea de leasing, împuternicire emisă pe numele utilizatorului, dar conține și datele de identificare ale conducătorului auto.

Cost total: 260,00 Lei (Traducere, Servicii, Taxa consulară și TVA incluse)

smiling businessman standing with book in office
Cropped hand of man writing on book at desk in office

Societatea de Leasing

2.Pentru ÎMPUTERNICIREA emisă de Societatea de Leasing către utilizatorul persoană juridică + IMPUTERNICIREA (link to download file provided) de la utilizatorul Persoană Juridică pentru conducătorul auto (In urma aplicării prevederilor GDPR, unele societăți de leasing emit împuterniciri numai pentru persoanele juridice, urmând ca acestea să împuternicească la rândul lor conducătorul auto.) 

  • Împuternicire emisă de societatea de leasing prin care mandatează societatea să împuternicească la rândul său orice persoană fizică dorește.
  • Împuternicire emisă de societate, în calitate de utilizator și în baza împuternicirii primite de la societatea leasing, prin care mandatează conducătorul auto să călătorească în Turcia cu autoturismul proprietate societate de leasing. Aici găsiți un model orientativ (link to download file provided).

Cost total: 370,00 Lei (Traducere, Servicii, Taxa consulară și TVA incluse)

Procură Auto Turcia/ Contract de Comodat - persoană fizică

Este nevoie să vă prezentați la biroul nostru cu actele de identitate al comodantului și al comodatarului cât și cu certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Noi ne ocupăm de redactarea documentului, îndeplinirea formalităților notariale și traducerea autorizată în limba Turcă a întregului document și legalizarea traducerii la CONSULATUL TURCIEI de la BUCUREȘTI.
Găsiți un model orientativ aici (link to download file provided)
Cost total: 370,00 Lei (Traducere, Servicii, Taxa consulară și TVA incluse)

Biroul nostru de traduceri se ocupă de toate procedurile necesare.
Mai multe detalii despre Procuri Auto Turcia la tel: 0757038502, email: info@gmtserv.ro sau pe www.procura-turcia.ro   

Senior business colleagues discussing book at office