Romanya Vatandaşlığı

Yakında

Tercüme, Noter, Danışmanlık, Refakaat.

Soybağı İle Romanya Vatandaşlığının Şartları Nelerdir?

Soybağı yoluyla Romanya vatandaşı olabilmek mümkündür. Bu durum çocuğun doğumu sırasında anne ya da babanın Romanya vatandaşı olmasını ifade eder. Diğer bir deyişle Şu anki Romanya topraklarında eskiden doğan kişilerin vatandaşlığını kazanması bugün reşit olmayan çocukları da etkilemektedir. Yani vatandaşlığını bu şekilde kazanan kişilerin çocukları ve torunları da vatandaşlık haklarını geri kazanmaktadır. Çünkü şu an Romanya sınırlarında bulunan topraklarda doğan kişiler Romanya’da doğmuş kabul edilir. Fakat geçmişte sınırların farklı olması ya da Romanya devletinin bağımsız olmaması bu kişilerin hakkını elinden almıştır. Bu durumda kişiler vatandaşlığı hak etmiş sayılmaktadır ve otomatik olarak onların soyundan gelen kişilerin de vatandaşlık hakkı vardır. Romanya vatandaşlığına ilişkin bu durum 1991/21 sayılı kanunun 10. maddesine dayanmaktadır. Romanya doğumlu olan ancak Romanya vatandaşlığını kaybeden kişiler, göçmenler ve torunlarına Romanya vatandaşlığı verilebilmektedir. Kırım Tatarları Romanya vatandaşlığı başvurusunda bulunurken soybağı ile vatandaşlığı tercih edebilmektedir.