Servicii

Oferim serviciile juridice conexe activității de traducere (autentificare, legalizare și apostilare), având experți autorizați pentru toate aceste operațiuni.

Legalizare notarială

Legalizarea notarială este un serviciu prestat de către un notar public prin care se certifică autenticitatea semnăturii traducătorului autorizat de către Ministerul Justiţiei.
Serviciul de legalizare notarială poate fi oferit doar în cazul traducerilor efectuate de către traducătorii autorizați de Ministerul Justiției.
Pot fi legalizate doar traducerile unor documente oficiale originale ca de exemplu: acte de stare civilă, acte emise sau aprobate de instituțiile de stat, contracte.
Pentru a clarifica procedura de legalizare notarială mai bine, trebuie reținute două aspecte importante privitoare la documentul care se traduce. Acesta trebuie prezentat notarului public ȋn una din următoarele forme:
1. Ȋn original – ȋnscris autentic sau sub semnătură privată cu dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
2. Ȋn copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține originalul.

Attractive businesswoman standing at her office desk and reading information on notebook.
Row of books on white office desk

Legalizare consulară

La cererea clientului, documentele traduse din limba română în limba turcă se pot legaliza la Consulatul Republicii Turcia la București, fără a mai fi necesară aplicarea legalizării notariale și a apostilei de la Haga. Legalizarea la Consulatul Republicii Turcia se poate efectua numai de către traducătorii recunoscuți de către consulat.

Apostila de la Haga / Supralegalizare

La cererea clienților noștrii, asigurăm servicii de legalizare notarială, aplicarea apostilei de la Haga, supralegalizări sau legalizări consulare.
Notebook and laptop in home office with soft light
handsome young businessman putting books on shelf at office

Dobândirea / Redonbândirea cetățeniei române

Biroul nostru vă oferă servicii complete pentru re/dobândirea cetățeniei române. (Art. 8, Art. 10 și Art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare)